Th.S Đạt Vương
Giám đốc tại ANGTIZ Marketing Network

Th.S Vương Thế Đạt

- Thạc sĩ quản trị truyền thông và Marketing tại Solvay Brussels School of Economics and Management

- Giám đốc điều hành (CEO) ANGTIZ Marketing Network

Co-Founder/Owner tại MrBo Trần Fashion

- Cựu Marketing Manager Abbott

- Cựu Social media communications manager tại Leo Burnett Vietnam

- Cố vấn chiến lược Học Viện Fulfill

... (đang cập nhật)

(đang cập nhật)