Bài 3: Quy tắc làm việc HVF Media-Học viện FulFill

Bài 3: Quy tắc làm việc HVF Media

- Quy tắc A823 (Available từ 8-23h): Điện thoại luôn ở chế độ liên lạc được trong khoảng thời gian 8-23h để có việc gấp hoặc cần confirmation sẽ gọi

+ Trước 18h, task gấp thì gọi ngay, ko gấp thì sau 18h gọi (dồn gọi 1 lần).

+ Sau 18h, task gấp gọi ngay, ko cấp 8h sáng mai gọi (dồn gọi 1 lần).

+ Gọi xong nhớ recap vào channel tương ứng

- Quy tắc C2 (Confirmation xuất phát từ 2 phía): Thả Icon LIKE để xác nhận thông tin (Các icon khác không có chức năng xác nhận thông tin), chưa rõ thông tin thì Reply.

- Quy tắc D18 (Deadline 18h): Trừ các Task có deadline khác 2 bên thống nhất. Các task nhận trước 18h ngày T, hoàn thành trước 9h sáng ngày T+1, các task nhận sau 18h ngày T, hoàn thành trước 23h59 ngày T+1.

Hoàn thành
0 bình luận