đ
Mua ngay

Số bài học

2

Thời lượng video

36:28

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Nội bộ/Đào tạo Team Leaders

Nội dung khóa học

+  CHƯƠNG I: KỸ NĂNG QUẢN LÝ
1 Bài giảng
28:07

Đăng ký khóa học