- 51%
995,000đ
2,000,000đ

Ưu đãi tuần lễ ra mắt khóa học

Mua ngay

Số bài học

14

Thời lượng video

41:58

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học mini Kỹ thuật target Facebook Ads ngành ô tô dành cho những đã và đang chạy quảng cáo bán xe nhưng chưa hiệu quả.

Thay vì ma toàn bộ khóa FBO-102, bạn có thể mua khóa mini này

Hướng dẫn kỹ thuật target quảng cáo Facebook

Đăng ký khóa học

Ưu đãi tuần lễ ra mắt khóa học

Ưu đãi tuần lễ ra mắt khóa học

995,000 đ Đăng ký