Học viện Fulfill tặng bạn - Free 100%

Mua ngay

Số bài học

5

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu tài liệu

TẶNG FILE: Quản lý khách hàng tinh gọn cho sales nói chung và sales ô tô nói riêng.

Để không bỏ sót bất kỳ Khách hàng tiềm năng nào.

Việc sử dụng file quản lý này, mục đích là kiểm soát chặt chẽ quy trình khách hàng từ lúc bắt đầu tiếp xúc với mình đến khi mua hàng và sau đó nữa.

Càng hiểu rõ về khách hàng, thu nhập của bạn càng tăng.

Chúc bạn thành công.

Hướng dẫn nhận Free khóa học

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Free 100%

Học viện Fulfill tặng bạn - Free 100%

Miễn phí Đăng ký