Updated 08/06/2021! Khắc phục tình trạng tài khoản quảng cáo bị khóa - Phần 1-Học viện FulFill

Updated 08/06/2021! Khắc phục tình trạng tài khoản quảng cáo bị khóa - Phần 1

1. Cập nhật link kháng. Bạn truy cập 1 trong 2 link sau nhé:

+ Link 1: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273 

+ Link 2: https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792 


2. Nội dung:

Mẫu số 1:

I did follow the fb ads policy but my account still be disable. Please check and recover my acc so that I continue to run my business. Tks


Mẫu nội dung dài, song ngữ:

Sau khi kháng xong, Facebook sẽ trả ra trang "Hộp thư h6õ trợ" như hình dưới, bạn sao chép nội dung dài và dán vào khung "Câu trả lời của bạn" (ngay mũi tên), nhớ sửa lại số tiền đã chi cho đúng sau đó đính kèm ảnh chụp màn hình giao diện Ads Manager (phần gạch chân bên dưới). Hình cần thấy rõ tổng tiền đã chi trọn đời.

Mẫu số 2:

"I spent over 50 million vietnam dong (~2400 USD) and all the ads did follow Facebook Policy but My ad account was disable. Please solve the problem so that I can continue to run my business.

Many thank to Facebook supporting team.

----

Mình đã chi trên 50 triệu VNĐ (~2400USD) và tất cả các quảng cáo của mình luôn luôn tuân thủ chính sách của Facebook nhưng tài khoản của mình vẫn bị khóa. Vui lòng khóa tài khoản giúp mình để mình có thể tiếp tục duy trì hoạt động quảng cáo.

Cám ơn đội ngũ hỗ trợ của Facebook rất nhiều"


Trường hợp tài khoản của bạn mới chạy, số tiền đã chi ít, thì dùng mẫu số 3 này, cách làm giống ở trên

Mẫu số 3:

"I start to use FB Ads Ads my channel to find customer and All the ads did follow Facebook Policy but My ad account was disable. Please solve the problem so that I can continue to run my business.

Many thank to Facebook supporting team.

----

Mình vừa bắt đầu sử dụng quảng cáo facebook làm kênh tìm kiếm khách hàng và tất cả các quảng cáo của mình luôn luôn tuân thủ chính sách của Facebook nhưng tài khoản của mình vẫn bị khóa. Vui lòng MỞ KHÓA tài khoản giúp mình để mình có thể tiếp tục duy trì hoạt động quảng cáo.

Cám ơn đội ngũ hỗ trợ của Facebook rất nhiều"

Hoàn thành
0 bình luận