- 40%
Ưu đãi trước 16/5

Còn duy nhất 3 suất tháng 5. Học 1 kèm 1 cùng giảng viên

12,000,000 đ
Ưu đãi sau 16/5

Còn duy nhất 3 suất tháng 5. Học 1 kèm 1 cùng giảng viên

15,000,000 đ
Mua ngay

Số bài học

46

Thời lượng video

1:49:39

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Đây là trang Bài giảng khóa học FAA - Facebook Ads Auto, khóa đào tạo cam kết số cho người kinh doanh ô tô.

Xem trang giới thiệu khóa học chi tiết tại đây

Nội dung khóa học

+  HƯỚNG DẪN
1 Bài giảng
01:23

Đăng ký khóa học

Ưu đãi trước 16/5

Còn duy nhất 3 suất

Còn duy nhất 3 suất tháng 5. Học 1 kèm 1 cùng giảng viên

12,000,000 đ Đăng ký

Ưu đãi sau 16/5

Còn duy nhất 3 suất tháng 5

Còn duy nhất 3 suất tháng 5. Học 1 kèm 1 cùng giảng viên

15,000,000 đ Đăng ký