- 44%
56,250,000đ
100,000,000đ

Cam kết tự chạy ra SĐT chất sau 3 buổi học (2h/buổi).

1 kèm 1 trực tiếp từ giảng viên

Cọc 10 triệu. Sau đó hẹn lịch cùng giảng viên. Thanh toán 100% học phí trước khi buổi 1 bắt đầu.

Mua ngay

Số bài học

43

Thời lượng video

1:28:53

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Đây là trang Bài giảng khóa học FAA - Facebook Ads Auto, khóa đào tạo cam kết số cho người kinh doanh ô tô.

Xem trang giới thiệu khóa học chi tiết tại đây

Nội dung khóa học

+  HƯỚNG DẪN
1 Bài giảng
01:23

Đăng ký khóa học

HOT!!!

Nhận duy nhất 1 suất/tháng

Cam kết tự chạy ra SĐT chất sau 3 buổi học (2h/buổi).

1 kèm 1 trực tiếp từ giảng viên

Cọc 10 triệu. Sau đó hẹn lịch cùng giảng viên. Thanh toán 100% học phí trước khi buổi 1 bắt đầu.

56,250,000 đ Đăng ký