Tài liệu Khóa học Xây kênh Youtube công nghiệp bán xe K1, K2, K3 (2023)

Giới thiệu về khóa học

Khóa học Xây kênh Youtube bán xe K1

Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE KHÓA HỌC

TỔNG QUAN

KỊCH BẢN

ÂM THANH

QUAY SOURCE

DỰNG CLIP

ĐĂNG CLIP

CHUẨN HÓA KÊNH

PHỄU CHUYỂN ĐỔI

YOUTUBE STUDIO

Want to receive push notifications for all major on-site activities?