Từ khoá: bộ tệp

Facebook Ads ô tô – Bộ TARGET

Bộ tệp Target Facebook Ads ô tô dành cho những đã và đang chạy quảng cáo bán xe nhưng chưa hiệu quả.

Thay vì bạn phải tự mài mò vọc tìm các tệp sở thích. Thì với kinh nghiệm gần 2 năm làm quảng cáo chuyên cho ngành, Học viện Fulfill gửi bạn bộ tệp để bạn “mì ăn liền” cho các chiến dịch quảng cáo của mình.

Continue Reading →